Aktualności

Aktualności

Rozpoczynamy 2 tydzień nowego roku szkolnego. Informujemy, że dokonano małej korekty planu nauczania (plan lekcji)

11 września (wtorek) odbędą się spotkania z rodzicami. Zapraszamy wg następującego harmonogramu:

16.30 klasy I-III

17.00 klasy starsze

Na początku odbędzie się spotkanie z dyrekcją szkoły w holu na I-szym piętrze, następnie spotkanie będzie kontynuowane z wychowawcami klas w pomieszczeniach klasowych,

Po spotkaniach klasowych odbędzie się zebranie trójek klasowych (rada rodziców)