Historia Szkoły

Spis treści

Historia szkolnictwa w Leszczynach nierozerwalnie związana jest z obecną Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach - placówką oświatową, której początek miała dać mała szkółka parafialna funkcjonująca na tym terenie już w latach pięćdziesiątych XVII w. W owym czasie, dzięki staraniom ówczesnego dziedzica - Bernarda de Spigel, na gruncie kościelnym postawiono budynek przeznaczony „na nauki”, będący równocześnie domem rektora. Na rok 1654 zaświadczony jest w metrykach Dębieńska - Jan Szypiński (Jan Sypinsky) jako „rector scholae” w Leszczynach. Do objęcia posady w szkole został powołany przez leszczyńskiego proboszcza. Oprócz nauczania pełnił funkcje kościelne - był kantorem czyli dzwonnikiem, śpiewakiem i zakrystianem. „Zespół klasowy” Jana Szypińskiego tworzyli wyłącznie chłopcy i to nieliczni, gdyż obowiązku szkolnego nie było. By szkółka sprawnie funkcjonowała, właściciele majątku - Bernard i Katarzyna de Spigel założyli fundację na rzecz proboszcza i rektora szkolnego, która gwarantowała rektorowi wypłatę dwóch talarów rocznie przez każdorazowego właściciela majątku.