Historia - Strona 3

Spis treści

 

            I przyszedł czas określany mianem dwudziestolecia międzywojennego.  Z początkiem grudnia 1922 r. kierownictwo leszczyńskiej szkoły obejmuje Franciszek Barteczek, któremu powierzono dodatkowo funkcję organisty kościelnego i urzędnika Stanu Cywilnego.  Franciszek Barteczek bardzo angażował się w remont szkoły i doprowadził do jej elektryfikacji. Pracował jednak w leszczyńskiej szkole bardzo krótko, bo  do 1925 r. Jego miejsce na okres dwóch lat zajął Józef Pasławski. Razem z żoną, która również uczyła w leszczyńskiej szkole, zamieszkał w mieszkaniu służbowym w szkolnym budynku. Małżeństwo było wyznania prawosławnego i pochodziło z Galicji.
 

            Od września 1927 r. przez niespełna dwanaście lat kierownicze stanowisko w szkole i funkcję organisty piastował pochodzący z Małopolski Stanisław Pyzik. W okresie międzywojennym szkolny korytarz zdobiła poprzeczna belka, na której  był zawieszony napis: „Z myślą o tym, że tu szkoła, wstępuj jakby do Kościoła” przypominający uczniom o odpowiednim zachowaniu w szkole. Lekcje rozpoczynały się modlitwą „Ojcze nasz” lub pieśnią „Kiedy ranne wstają zorze”. Modlitwa kończyła też codzienną edukację. Uczniom wpajano zasady higienicznego trybu życia, dobrego wychowania, a nade wszystko edukowano patriotycznie. W klasach na ścianach wisiały: krzyż, godło oraz portrety Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego. Rachunków uczył kierownik Stanisław Pyzik, zaś śpiewu – Józef Figuła, który na swoich lekcjach często grał na skrzypcach. Religia była obowiązkowym przedmiotem nauczania w wymiarze czterech godzin tygodniowo. Tego przedmiotu mogli uczyć pedagodzy posiadający misję kanoniczną wystawioną przez Kurię Biskupią. W latach 30. młodzież z Leszczyn prowadziła korespondencję ze szkołą Marschalla z San Francisco w Kalifornii. Do dzisiejszego dnia w szkolnym archiwum zachowały się pamiątki związane z tą korespondencją, m.in. album „Our city”, który został podarowany uczniom leszczyńskiej szkoły przez młodzież ze Stanów Zjednoczonych. W szkole prężnie działało Młodzieżowe Koło PCK założone w 1927 r. Do dziś zachowała się kronika tego koła prowadzona przez Nauczycielkę Olgę Kielską. Na terenie szkoły istniało jeszcze kilka innych organizacji. Do najliczniejszych należał chór szkolny. Prężnie działało również harcerstwo. Drużynę harcerek prowadziła nauczycielka Gertruda Aleksianka (Ziorowa).

            Tydzień przed wybuchem szkoła była kwaterą dziesięciu żołnierzy polskich mających stawić pierwszy opór najazdowi hitlerowskiemu. Tymczasem nauczyciel Henryk Wiatrak już z końcem sierpnia 1939 r. został zmobilizowany jako podporucznik do 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. Kampanię wrześniową rozpoczął jako dowódca plutonu strzeleckiego w rejonie Błatniej w Beskidzie Śląskim. Antoni Kryś – nauczyciel pracujący w tutejszej szkole od 1933 r. – był więziony w piwnicy probostwa razem z ks. Adolfem Pojdą i kilkoma innymi mieszkańcami wsi. Podczas okupacji przez cztery lata przebywał w obozie koncentracyjnym w Gusen. Alojzy Damec został skierowany na przymusowe roboty…