Kadra szkoły

DYREKTOR mgr Krzysztof Kalinowski - nauczyciel informatyki

WICEDYREKTOR mgr Beata Romaniuk nauczyciel języka polskiego,

nauczyciele języka polskiego:

mgr Beata Muszyńska

mgr Agnieszka Szymala

nauczyciele języka angielskiego:

mgr Anna Herok,

mgr inż. Iwona Mak,

mgr Tomasz Peikert

mgr Magdalena Jakubczyk

nauczyciel języka niemieckiego mgr Agnieszka Ożga,

nauczyciel historii mgr Teresa Palarz,


nauczyciele matematyki:

mgr inż. Ewa Burzińska,

mgr Bożena Płoszyńska,

mgr inż. Sylwia Majdak

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Alina Siedlecka,

mgr Beata Fojcik,

mgr Ewa Górecka,

mgr Joanna Patyrowska,

mgr Ewelina Paulus,

mgr Edyta Płonka

mgr Agata Smyczek

nauczyciel przyrody mgr Anna Steuer,

nauczyciel biologii mgr Beata Kotyczka,

nauczyciel chemii mgr inż. Sylwia Majdak

nauczyciel fizyki dr Iwona Flajszok,

nauczyciel geografii mgr Magdalena Czerner,

nauczyciel informatyki i zaj.technicznych: mgr Izabela Cebula

nauczyciel muzyki i plastyki mgr Jolanta Sprus,

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie mgr Wiktoria Mazur-Brudny

nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Karol Brudny,

mgr Dawid Klasik,

mgr Anna Steuer

nauczyciele religii:

mgr Ewa Skorupa,

ks. mgr Łukasz Budniok,

bibliotekarz mgr Mirela Kluczniok,

wychowawcy świetlicy:

mgr Wiktoria Mazur-Brudny,

mgr Karolina Partyka-Dziadura,

mgr Magdalena Czerner

mgr Magdalena Jakubczyk

pedagog szkolny:

mgr Izabela Cebula,

mgr Karolina Partyka-Dziadura