Rada Rodziców

RAPORT FINANSOWY ZA ROK SZKOLNY 2017/18

PRZYCHÓD: 5.420,00 - wpłaty Rodziców
1.366,01 - kiermasz świąteczny
3.147,00 - dochód z zabawy karnawałowej
-----------------------
9.933,01

 

WYDATKI: 201,29 - nowe pieczątki,nośniki danych,czeki
220,00 - Dzień Nauczyciela
300,00 - wycieczka Częstochowa
135,32 - soczki na Dzień Bajek
733,00 - zawody sportowe
652,32 - konkursy
477,00 - próbny egzamin gimnazjalistów
500,00 - "Aktywny weekend-aktywne ferie", Centrum Powiadamiania Ratunkowego
465,00 - zakończenie roku gimnazjalistów
1.636,75 - nagrody książkowe
1.000,00 - kwota do dyspozycji Samorządu Szkolnego
-------------------------
6.320,68

SZANOWNI RODZICE!

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą,o wpłaty na Radę Rodziców.

Realizacja wielu przedsięwzięć związanych ze szkołą jest uzależniona od stanu konta Rady Rodziców.

Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców lub u skarbników Trójek Klasowych.

SKŁADKA WYNOSI 50 ZŁ NA CAŁY ROK

 

Konto Rady Rodziców: 06 8454 1095 3003 0038 7488 0001

W opisie prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

 

Bardzo Dziękujemy
Rada Rodziców