Samorząd Uczniowski

Jesteśmy po wyborach do samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.
Głosowało w sumie 232 uczniów, z czego 89 w gimnazjum oraz 143 uczniów w szkole podstawowej.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa:
Przewodniczący - Jakub Bobrek - 52 głosy
zastępca  - Jakub Muras - 47 głosów
zastępca - Natalia Pompa - 46 głosów
sekretarz - Tomasz Mazur - 36 głosów
skarbnik - Martyna Smakowska - 32 głosów
Rzecznikiem Praw Ucznia została wybrana Natalia Peikert, natomiast na opiekuna samorządu został wybrany pan Dawid Klasik.
Gimnazjum:
Członkami samorządu uczniowskiego zostali:
Wojciech Witek - 64 głosy
Joanna Klasik - 40 głosów
Patryk Sziler - 37 głosów
Emilia Ryszka - 33 głosy.
Rzecznikiem Praw Ucznia został wybrany Sebastian Srebrowski, natomiast na opiekuna samorządu została wybrana pani Teresa Palarz.


Dziękujemy za tak liczny udział.