Stołówka

Informacje dotyczace obiadów w roku szkolnym 2020/2021Styczeń 45 zł.
Luty - 90zł.
Marzec – 103,50 zł. płatne do 1 marca

Termin płatności za obiady do ostatniego każdego miesiąca!


Informujemy, że odpłatność za obiad w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 4,50 zł.


Płatności za obiady prosimy regulować w terminie na konto:
Orzesko- Knurowski Bank Spółdzielczy Oddział Czerwionka-Leszczyny
Nr 56 8454 1095 2003 0063 7017 0002

w tytule przelewu prosimy podać:
• imię i nazwisko,
• klasa ...........,
• obiady za okres ...............

Regulamin korzystania z obiadów i rozliczania odpłatności w szkole podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach dostępny na stonie internetowej szkoły.

 

Za nieterminowe wpłaty naliczane są odsetki !