Wolontariat

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA – AKCJE CHARYTATYWNE
Działania charytatywne podejmowane przez Szkolny Klub Wolontariusza mają na celu uwrażliwianie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, kształcenie postaw otwartości i tolerancji wobec słabszych, chorych oraz potrzebujących.
Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku nasza szkoła włączyła się w Międzynarodowy Program „POLA NADZIEI”, rozprowadzając wśród uczniów oraz pracowników szkoły cebulki żonkili. Ponadto wolontariusze przeprowadzili kwestę „ZAPALMY PŁOMYK NADZIEI”. Dochód z organizacji w/w akcji charytatywnych przekazano na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach”.
Szkolny Klub Wolontariusza dziękuje wszystkim, którzy zakupili cebulki żonkili oraz znicze i tym samym dołożyli cegiełkę na wsparcie podopiecznych hospicjum.
Poza tym w październiku po raz kolejny członkowie Szkolnego Klub Wolontariusza włączyli się w akcję sprzątania starego cmentarza w Leszczynach.

opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza
Izabela Cebula, Edyta Płonka

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM”


Drodzy Uczniowie i Rodzice! W tym roku obchodzimy jubileusz - przed nami XV edycja Charytatywnego Kiermaszu Mikołajkowego „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”!
Jak co roku zwracamy się do Was z prośbą o włączenie się do naszej akcji. Prosimy o dary serca w postaci: zabawek, przyborów szkolnych, bibelotów, książek, kosmetyków, artykułów dekoracyjnych itp. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na wsparcie wychowanków Domu Dziecka w Rybniku. 

Dary można składać u organizatorów: p. E. Góreckiej, p. E. Płonki, p. A. Siedleckiej,
p. A. Szymali.
Dziękujemy ! Organizatorzy  XV Charytatywnego Kiermaszu Mikołajkowego „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”!

SZLACHETNA PACZKA
Dziękuję rodzicom, nauczycielom oraz uczniom za włączenie się w akcję Szlachetna Paczka. Dzięki dużemu zaangażowaniu całej społeczności Zespołu Szkół nr 1 udało się przygotować wspaniałą paczkę dla wybranej przez nas rodziny. Z informacji otrzymanej od wolontariusza wiemy, że radość obdarowanych z otrzymanej paczki była ogromna.

Opiekun szkolnego koła wolontariatu Edyta Płonka

 

Dnia 17 października 2017r. członkowie szkolnego klubu wolontariatu jak co roku sprzątali historyczne groby, znajdujące się na „starym cmentarzu”: groby rodzinne dawnych właścicieli Leszczyn, żołnierza wojska polskiego oraz powstańca śląskiego. Nasza szkoła otacza również opieką nekropolię Thomasa Wrobla - pierwszego kierownika leszczyńskiej szkoły.