Strona główna

W ramach projektu realizowanego wspólnie ze SPL "Dzwon" oraz uczniami Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne, uczniowie klasy III b wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce, podczas  której oglądali pomnikowe drzewa  objęte ochroną, a rosnące na terenie naszej gminy.  W czasie tej eskapady mieli również okazję przejść ścieżką edukacyjną "Dróżka Kopruszka", znajdującą się w przegędzkich lasach.  Piękna, słoneczna pogoda i jesienna aura sprzyjały takiej wędrówce i pozwoliły wszystkim uczestnikom na obcowanie z pięknem przyrody oraz zgłębienie tajemnic lasu. Nasza wycieczka zakończyła się wspólnym poczęstunkiem w pizzerii, ufundowanym przez SPL "Dzwon".

 

Mirela Kluczniok Ewelina Paulus

 

 

Pamiętamy o ludziach, którzy tworzyli historię Leszczyn.


Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączają się w akcję sprzątania starego leszczyńskiego cmentarza. To ważne miejsce dla mieszkańców Leszczyn i nie tylko. Tu bowiem pochowani są ludzie, którzy tworzyli historię naszej miejscowości.
W okresie przed świętem zmarłych również uczniowie klasy IIIb zaopatrzeni w znicze i grabie wybrali się na to zabytkowe miejsce spoczynku. W chwili zadumy zatrzymali się nad nekropoliami dawnych leszczyńskich dziedziców, zapalili znicz na mogile pochowanego tu - jeszcze w czasach pruskich - kierownika leszczyńskiej szkoły, a potem wspólnie zabrali się za grabienie liści i porządkowanie tego zabytkowego miejsca. To była nietypowa lekcja. Trzecioklasiści nie tylko poznali historie związane ze starym leszczyńskim cmentarzem, ale również nauczyli się jak dbać o nasze dziedzictwo i chronić to, co ważne dla naszej lokalnej społecznośc i.

Mirela Kluczniok

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzic samodzielnie podejmuje decyzję o ubezpieczeniu własnego dziecka. Zgodnie z aktualnymi przepisami szkoła nie może być pośrednikiem w ubezpieczeniu. Każdy rodzic podejmie decyzję wg własnych preferencji ubezpieczeniowych (ubezpieczyciel i wysokość składki). W trakcie wycieczek po kraju nie jest wymagane ubezpieczenie.

Wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej

W ramach projektu "Tradycja, Pamięć, Troska" realizowanego przez naszą szkolę i Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn "Dzwon", koło biblioteczne oraz uczniowie klasy czwartej  wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Tarnowskich Gór, w czasie której zwiedzili Zabytkową Kopalnię Srebra, a także Sztolnię Czarnego Pstrąga - jedyną w Polsce podziemną trasę turystyczną, umożliwiającą zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych. Ta ciekawa wycieczka, której celem było poznanie najstarszych tradycji przemysłowych regionu , zakończyła się spacerem  po zabytkowym rynku oraz smacznym poczęstunkiem w tarnogórskiej  pizzerii. Więcej zdjęć z tego wydarzenia - na szkolnym facebooku i w zakładce biblioteka szkolna. M.K.

 2 września 2019 r. o godzinie 9.15, po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej powitaliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania - w obecności pocztu sztandarowego szkoły - hymnu państwowego. Dyrektor Krzysztof Kalinowski serdecznie powitał zebranych nauczycieli, uczniów i rodziców. W tym szczególnym dniu do społeczności uczniowskiej SP1 w Leszczynach dołączyli uśmiechnięci, z kolorowymi „ rogami obfitości”- pierwszoklasiści. Po uroczystej inauguracji uczniowie rozeszli się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami i nową szkolną przygodą.   

 

 

 

 

 

352

Uczniów

35

Nauczycieli

24

Laureatów Konkursów Przedmiotowych

16

Oddziałów szkolnych